Het CanonPakket van Onwijs

Wat is het?

Speciaal voor het onderwijs heeft Onwijs het CanonPakket ontwikkeld. Het pakket bestaat uit 50 digitale presentaties, die u naast uw eigen methode kunt gebruiken.

Met het pakket heeft u de beschikking over 50 vensters die stuk voor stuk klaar zijn voor gebruik op digibord of leerling-pc. Het is daarmee een compleet digitaal overzicht van alle vensters uit de Historische Canon.

Hieronder ziet u een voorbeeld uit het venster Vincent van Gogh.

Vincent van Gogh
Elk venster is uitgewerkt in een kleurrijk geheel van afbeeldingen met korte informatieve teksten over het onderwerp.

Leerlingen kunnen zelfstandig op een geheel nieuwe manier een ontdekkingstocht maken door de informatie in tekst en beeld. In 35 afbeeldingen maken leerlingen kennis met de deelaspecten van een venster, waarbij aandacht wordt gegeven aan het vensteronderwerp, de historische context en, waar aan de orde, de relatie met het heden.

De leerkracht kan een venster gebruiken als inleiding bij zijn/haar les maar de leerlingen kunnen er ook uitstekend zelfstandig mee door een onderwerp wandelen. Deze nieuwe manier van leren sluit aan bij de hedendaagse beeldcultuur, waarin leerlingen informatie opnemen. Het pakket gaat uit van beeld met tekst, in plaats van teksten met illustraties.

Voor elk venster uit de canon is een aparte presentatie verkrijgbaar, waarin beeld, tekst en audiovisueel materiaal opgenomen is. Voor de leerkracht is per venster een informatieblad en een toets beschikbaar. De bijpassende werkbladen voor leerlingen verschijnen in de loop van 2011. Het begeleidend materiaal zal via deze website worden aangeboden.

Voor wie is het?

HistoCan TijdlijnHet CanonPakket is te gebruiken vanaf groep 5 van het basisonderwijs tot het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Het Canonpakket sluit prima aan bij de moderne onderwijspraktijk. De software is te gebruiken op digitale schoolborden, leerling-pc´s en de nieuwste touch-computers.

Hoe gebruik je het?

De leerkracht kan een venster inzetten als opening van een onderwerp van de Canon of bij een kringgesprek. De leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee werken, ze kunnen het onderwerp op eigen tempo en niveau verkennen. Als verwerking kunnen leerlingen bijvoorbeeld een muurkrant, presentatie of werkstuk maken. Meer mogelijkheden en verwerkingsopdrachten staan in het begeleidend materiaal. Het pakket biedt bij elk venster een bijpassende toets.