Het Canonpakket bestaat uit twee delen:

Het programma-deel

Het programma-deel bevat een menuprogramma met de geïnstalleerde vensters en een viewer (TipTile).
Dit onderdeel hoeft slechts één keer geïnstalleerd te worden, via een apart installatieprogramma.

U ontvangt een eenvoudige handleiding voor de installatie.

Data

Voor elk venster is er een apart data-pakket, dat in de data-map bij het programma komt te staan.
Een venster kan handmatig geïnstalleerd worden, of automatisch, via een installatieprogramma.
Het menuprogramma vindt automatisch de geïnstalleerde vensters.

Handmatige installatie
  • Download het zip-bestand en pak het uit in een tijdelijke lokatie.
  • Verplaats de uitgepakte map met het venster (bv. 13_VOC) naar de data-map van het programma (bv. Program Files/Onwijs/CanonMenu/data/).

Verwijderen van de map deïnstalleert het venster

Automatische installatie

Bij gebruik van het installatieprogramma is het van belang ervoor te zorgen dat de lokatie waar het pakket wordt geïnstalleerd klopt met de plaats van het CanonMenu.
Verwijderen van een venster dient te gebeuren via het configuratiescherm.

Deelpakketten

Bij installatie van een deelpakket (10 of 50 vensters) worden de vensters geleverd in één zip-bestand of installatieprogramma.
De inhoud van de deelpakketten is hier op een rijtje gezet.

Wat is handiger, handmatig of automatisch installeren?

  • Bij automatische installatie van losse pakketten komt elk venster apart in de lijst geïnstalleerde programma’s te staan. Ze moeten ook apart gedeïnstalleerd worden.
  • Bij automatische installatie van een deelpakket kan alleen het volledige pakket gedeïnstalleerd worden.
  • Bij handmatige installatie kan elke willekeurige selectie van vensters geïnstalleerd of gedeïnstalleerd worden.